Links,

www.adfiz.nl

Ons kantoor is aangesloten bij Adfiz, de grootse branchevereniging van onafhankelijke financiële intermediairs in Nederland. Op hun site vindt u onder andere informatie over de strenge eisen waaraan ons kantoor als Adfiz-lid moet voldoen.

www.rifd.nl

Meer dan ooit zijn de thema's vakbekwaamheid, deskundigheid en integriteit onderwerp van gesprek in onze branche. Kennis vergaren en actueel houden is een normaal onderdeel van een professionele bedrijfsvoering. De toezichthouder AFM ziet vakbekwaamheid graag vertaald in het bezit van diploma's en stelt eisen aan de programma's in het kader van de Wft PE. Aangezien wij als kantoor voldoen aan alle wettelijke vereisten zijn wij ingeschreven in het RiFD register.


www.kifid.nl

Wij besteden voortdurend veel zorg aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Als dat zo is horen we dat graag van u, want klachten over onze dienstverlening nemen wij zeer serieus. Zo kennen wij een interne klachtenprocedure en zijn wij aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD).

www.vnab.nl

De Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB) is de Nederlandse organisatie van Makelaars ter Beurze en Verzekeraars, die actief zijn in de verzekeringsmarkt van industriële en commerciële risico's, die volgens de gebruikelijke Beursmethoden worden verzekerd. De VNAB biedt haar leden, waaronder Maesstad, de mogelijkheid om gemeenschappelijke activiteiten en krachten te bundelen om de industriële en commerciële risico's zo goed en efficiënt mogelijk te verzekeren. De VNAB profileert zich als de toonaangevende organisatie in de Nederlandse verzekeringsmarkt voor industriële en commerciële risico's.

 

 Maesstad B.V.
Jan Leentvaarlaan 35 Tel.: +31 (0)10-206 22 55
3065 DC Rotterdam Fax: +31 (0)10-206 22 99
Postbus 19012 E-mail: home@maesstad.nl
3001 BA Rotterdam