Wie wij zijn,

Maesstad is een financieel dienstverlener, gevestigd in Rotterdam. Wij zijn actief voor bedrijven van groot tot klein en hebben ons daarbij gespecialiseerd in maatwerk voor bedrijven welke actief zijn in de logistieke dienstverlening.

Wij zijn actief voor bedrijven van groot tot klein en hebben ons daarbij gespecialiseerd in maatwerk voor bedrijven welke actief zijn in de logistieke dienstverlening. Bij onze aanpak staat een persoonlijke benadering centraal. Onze adviseurs zijn vakkundig, ervaren en op de hoogte van de actuele stand van zaken op de verzekeringsmarkt. Zij nemen graag de tijd voor u. Om te beginnen maken wij samen met u een risico inventarisatie van uw onderneming. Op basis hiervan onderzoeken wij grondig wat voor u de best passende oplossing is. Maesstad staat voor persoonlijk en maatwerk. We hechten grote waarde aan de kwaliteit van onze dienstverlening en aan uw vertrouwen als belangrijke relatie.

Wat wij doen,

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten. Wij helpen u niet alleen bij het maken van de juiste keuzes, maar ook bij het in kaart brengen van uw situatie en risico’s. Risicobeheer stelt de voortgang van uw bedrijf veilig. Bij het aangaan van de verzekering onderzoeken wij welke financiële instelling voor u het aantrekkelijkste aanbod heeft. Dit aanbod beoordelen wij uiteraard op basis van een gunstige tariefstelling maar zeker zo belangrijk vinden wij de voorwaarden. Immers, deze bepalen uiteindelijk bij een schade mede of de verzekering aan uw verwachtingen voldoet.

Wanneer u een beroep moet doen op de door u afgesloten verzekering, behartigen wij uw belangen. Wij nemen u dan veel administratieve rompslomp uit handen, zorgen bij schade voor een vlotte en adequate schadeafwikkeling zodat uw onderneming haar activiteiten voort kan zetten. Onze schadebehandelaars zijn bevoegd om die beslissingen te nemen welke van belang zijn voor een vlotte en soepele schadeafhandeling. Tevens houden wij u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van verzekeringen en zullen u waar nodig hieromtrent tijdig adviseren.

Maesstad en de logistieke sector

Havenstad, Maasstad, Rotterdam. Wij zijn een typisch Rotterdamse no nonsense” organisatie en onderschrijven de leus ‘geen woorden maar daden’. Deze visie sluit volgens ons namelijk naadloos aan bij de bedrijven die actief zijn in de logistieke sector, waar effectiviteit en efficiëntie belangrijke pijlers zijn. De uitspraak “zonder transport staat alles stil” is voor ons een extra motivatie om er zorg voor te dragen dat, in geval van schade, uw bedrijf hiervan zo min mogelijk hinder ondervindt. Vanwege onze expertise hebben al veel bedrijven in deze sector voor Maesstad gekozen als deskundige en betrouwbare partner in verzekeringen.

Ons volmachtbedrijf,

Maeshave Assuradeuren, is een Rotterdams volmachtbedrijf, dat optreedt namens verschillende toonaangevende verzekeraars. Maeshave Assuradeuren kan voor rekening en risico van deze maatschappij(en) verzekeringen accepteren, de polissen daarvoor tekenen en eventuele schade regelen en vergoeden. De verbondenheid met ons volmachtbedrijf, Maeshave Assuradeuren , geeft ons de extra handvatten om u extra kwaliteit in onze totale dienstverlening te bieden. Meer informatie over deze activiteiten en samenwerking kunt u lezen op de website van www.maeshave.nl